پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مدیران اسکات و بروس | achieve | 1240

محقق گرامی سلام و عرض ادب. تنها راه برای دانلود پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مدیران اسکات و بروس کلیک کردن بر روی دکمه دانلود است. پس همین الان دست به کار شوید و برای خرید اقدام کنید. موفق و موید باشید. نکته: بسیاری از کاربران اولین بار است که پرداخت اینترنتی دارند و نمی دانند برای این منظور به چه اطلاعاتی از کارت نیاز دارند. اگر شما هم جزء این دسته از افراد هستید با ما از طریق تلگرام تماس بگیرید تا مشکلتون رو حل کنیم.

درویش نشناخت نیز‬ ‫مهانی‬ ‫ساز‬ ‫بیاراست پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مدیران اسکات و بروس چون بوستان خان خویش‬ ‫که‬ ‫بودند‬ پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مدیران اسکات و بروس ‫گردن‬ ‫فراز‬ ‫مهان را همه کرد پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مدیران اسکات و بروس مهمان خویش‬ ‫‪56‬‬ ‬‬ ‫پس‬ ‫وزان‬ پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مدیران اسکات و بروس ‫گنجها‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫گشادن‬ ‫همان‬ ‫همه‬ پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مدیران اسکات و بروس ‫گنج‬ ‫گنج‬ ‫را‬ ‫جامه‬ ‫و‬ ‫خواسته‬ پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مدیران اسکات و بروس ‫بر‬ ‫راگشادن‬ ‫گوهر‬ ‫فراز‬ ‫آراسته‬ ‫گرفت‬

پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مدیران اسکات و بروس

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مدیران اسکات و بروس

پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مدیران اسکات و بروس

پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مدیران اسکات و بروس با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 25 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx

مشخصات فایل

تعداد صفحات

9

حجم

39/705 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مدیران اسکات و بروس با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 25 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx

تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه سبک تصميم گيري اسکات وبروس:

ابزارگردآوري داده ها در خصوص سنجش متغیر مستقل،  پرسشنامه سبک تصميم گيري اسکات وبروس مربوط به سال 1995 است که شامل ٢٥ مورد توضيح درباره ٥ سبک تصميم گيري(عقلايي، شهودي، وابسته ، اجتنابي و فوري) است. اين پرسشنامه استاندارد بوده و در تحقيقات متعددي در خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته، ضمن اين که در پژوهش هاي جداگانه اي، اعتبار آن مورد سنجش واقع شده است و اعتبار آن با مصاحبه با افراد متخصص، مورد تاييد قرار گرفته است. اعتماد ابزار نيز با استفاده از روش آلفاي کرونباخ، مقدار 0.7 محاسبه گرديد.

به منظور جمع آوري وتجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به سبكهاي تصميم گيري مديران بانكهاي تجاري ، از پرسشنامه سبك تصميم گيري اسكات وبروس( ١٩٩٥ ) استفاده شده است.اين پرسشنامه داراي ٢٥ گزينه است كه هر ٥گزينه توضيح دهنده يك سبك تصميم گيري مي باشد.هركدام از اين موارد با استفاده از طيف پنج درجه اي ليكرت اندازه گيري مي شود كه داراي پنج گزينه به شرح زير است:

الف) هرگز           ب)به ندرت            ج) گاهي           د) اغلب         ه) هميشه

امتيازات تخصيص يافته به هر يك از گزينه ها به شرح زير مي باشد :

الف) : ٠               ب) ١                   ج)  ٢                  د)  3                     ه) ٤

جدول5-3 نحوه توزيع سوالات در پرسشنامه به تفكيك هر سبك به شرح زير است:

    تعداد آیتم    توزيع آيتم ها در پرسشنامه

سبک  عقلایی    5    3-7-11-13-25

سبک شهودی    5    ١‐4‐١٢‐١٦- ١٧

سبک وابسته    5    ٢‐٥‐١٠‐١٨- ٢٢

سبک اجتنابی    5    ٦‐١٤‐١٩‐٢١- ٢٣

سبک فوری    5    ٨‐٩‐١٥-٢٠- ٢٤

روایی و پایایی پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مدیران اسکات و بروس

روايي:

مفهوم روايي يا اعتبار به اين سوال پاسخ مي‌دهدکه ابزار اندازه‌گيري تا چه اندازه ويژگي مورد نظر را مي‌سنجد. بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه‌گيري نمي‌توان به دقت داده‌هاي حاصل از آن اطمينان داشت.زيرا ابزار اندازه‌گيري ممکن است براي اندازه‌گيري يک خصيصه ويژه داراي اعتبار باشد، در حالي که براي سنجش همان خصيصه در جامعه‌اي ديگر، از هيچ‌گونه اعتباري برخوردار نباشد. براي تعيين روايي ابزار اندازه‌گيري سه روش روايي محتوا، روايي ملاکي و روايي سازه وجود دارد.روايي محتوایی يک ابزار اندازه‌گيري، به سوالات تشکيل دهنده آن بستگي دارد.اگر سوالات ابزار، معرف ويژگي هايي باشدکه محقق قصد اندازه‌گيري آن هارادارد، آزمون داراي اعتبار محتوا است.روایی محتوای يک آزمون، معمولاً توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين مي‌شود.

منظور از روايي ملاکي ميزان ارتباط بين نمرات حاصل از يک آزمون با نمرات حاصل از يک آزمون يا وسيله اندازه‌گيري ديگر است.بنابراين هرگاه از نمرات يک آزمون براي پيش‌بيني عملکرد افراددرآزموني ديگر استفاده کنيم، با روايي ملاکي سروکار داريم. يک آزمون يا ابزار اندازه‌گيري، زماني داراي روايي سازه است که نمرات حاصل از اجراي آن، با مفاهيم يا سازه‌هاي نظريه مختص آن، مرتبط باشد.براي تعيين روايي سازه نخست بايد متغير يا سازه مورد نظر را تعريف کرد.اين سازه در نظامي از مفاهيم قرار خواهد داشت که در آن نظام، به طريق منطقي، باسازه‌هاي ديگر در ارتباط است و اين روابط در نظريه معيني تبيين شده‌اند. پس از تعريف سازه مي‌ بايست براي اندازه‌گيري آن آزموني تهيه شود، سپس با توجه به پيش‌بيني‌هاي نظري، نمرات حاصل از اين آزمون بايد با متغيرهاي مورد بحث در نظريه، روابط پيش‌بيني شده را نشان دهند.اگر وجود اين روابط اثبات شد، آزمون مورد نظر داراي روايي سازه است(سرمد و همکاران، 1383). با توجه به ويژگي هاي ابزار اندازه‌گيري که در بخش بالا به آن اشاره شد، در پژوهش حاضر براي تعيين روايي پرسشنامه‌هاي ياد شده، از روايي محتوا استفاده شده است. پرسشنامه مورد استفاده در اين پژوهش، توسط صاحبنظران تصميم گيري ساخته شده واعتبار آن توسط دانشمندان مختلفي(نظيررابرت لو  ٢٠٠٠، وديويد پي اسپايسر وايجن سدلر اسميت  ٢٠٠٥ ) و اساتید دانشگاه  مورد سنجش قرار گرفته در تحقيقاتي جداگانه، فقط روايي پرسشنامه مورد استفاده رامورد بررسي و سنجش قرار داده اند. 

پايايي:

پايايي يا قابليت اعتماد به اين معني است که ابزار اندازه‌گيري در شرايط يکسان تاچه اندازه نتايج يکساني به دست مي‌دهد.به عبارت دیگر، ابزار پايا يا معتبر ابزاري است كه ازخاصيت تكرار پذيري وسنجش نتايج يكسان برخوردار باشد(حافظ نيا ، ١٣٧٧). براي محاسبه پايايي ابزار اندازه‌گيري شيوه‌هاي مختلفي به کار گرفته مي‌شود که عبارتند از: اجراي دوباره آزمون (روش بازآزمايي)، روش موازي، روش دو نيمه کردن، روش کودر- ريچاردسون و روش آلفاي کرانباخ (سرمد و همکاران، 1383).براي محاسبه پايايي پرسشنامه‌هاي به کار گرفته شده در پژوهش حاضر از روش آلفاي کرانباخ استفاده شده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني سوال‌هاي ابزار اندازه‌گيري مانند پرسشنامه که خصيصه‌هاي مختلفي را اندازه‌گيري مي‌کنند، به کار مي‌رود. براي محاسبه ضريب آلفاي کرانباخ ابتدا بايد واريانس نمرات هر زير مجموعه از سوالات پرسشنامه و واريانس کل آن را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا بدست مي‌آيد (سرمد و همکاران، 1383) .

👇محصولات مشابه با پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مدیران اسکات و بروس 👇

پرسشنامه جایگاه مدیریت دانش در تصمیم گیری های مدیران مدارس پرسشنامه بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل مدیریت کیفیت بر تصمیم گیری مدیران پرسشنامه بررسی اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران تاثیر سیستم اتوماسیون اداری بر تصمیم گیری مدیران بررسی اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران علل عدم استفاده از صورتهای مالی تلفیقی در تصمیم گیری مدیران پاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری حسابداری مالی اسکات ترجمه پارسائیان با موضوع اطلاعاتی که برای تصمیم گیری سودمندند پاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری حسابداری مالی اسکات ترجمه پارسائیان با موضوع اطلاعاتی که برای تصمیم گیری سودمندند

👇محصولات تصادفی👇

پایان نامه بررسی کمال گرایی و نظریه های مربوط به آن پاورپوینت تكنولوژي و توسعه اقتصادي پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت رفتار سازمانی تألیف دکتر زهرا برومند با موضوع رهبری خلاصه کتاب مقالاتی درباره دین - گئورك زيمل  عوامل موثر بر رضایت شغلی و بررسی نظریه ها و ابزار اندازه گیری نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) پرسشنامه ارزیابی علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری بررسی اجمالی قاعده نفی عسروحرج و کاربرد آن در طلاق پاورپوینت بررسی معماری ساختمان کتابخانه دانشگاه بالتیمور آمریکا پاورپوینت فرانچایز (فرانشیز) پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 20 حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته پاورپوینت تعیین شیوه رفتار هزینه ها پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 8 (موجودی مواد و کالا ) پاورپوینت مجتمع مسکونی 512 دستگاه در مشهد

👇کلمات کلیدی👇

پرسشنامه سبک تصمیم گیری پرسشنامه سبک تصمیم گیری اسکات و بروس پرسشنامه سبک تصمیم گیری مدیران پرسشنامه سبک تصمیم گیری عمومی پرسشنامه سبک تصمیم گیری خرید پرسشنامه سبک تصمیم گیری کلی پرسشنامه سبک های تصمیم گیری اسکات و بروس پرسشنامه سبک های تصمیم گیری پرسشنامه سبک های تصمیم گیری عمومی