👈 فروشگاه فایل 👉

قوانین موجود در برابر گرفتن آزادی از کودکان در حقوق ایران و مقایسه آن با قوانین بین المللی

ارتباط با ما

... دانلود ...

قوانین موجود در برابر گرفتن آزادی از کودکان در حقوق ایران و مقایسه آن با قوانین بین المللی

هدف از این پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق، بررسی قوانین موجود در برابر گرفتن آزادی از کودکان در حقوق ایران و مقایسه آن با قوانین بین المللی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

179

حجم

0/237 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

قوانین موجود در برابر گرفتن آزادی از کودکان در حقوق ایران و مقایسه آن با قوانین بین المللی

چکیده

یكی از اصول مشترك بین المللی تعیین حداقل سن مسؤولیت كیفری برای اطفال است. این امر در اسناد بین المللی و نظام‌های حقوقی مختلف مورد تأكید قرار گرفته و كشورهای مختلف سنین متفاوتی را به عنوان حداقل سن مسوولیت كیفری تعیین نموده‌اند. اكثر قریب به اتفاق كشورها در كنار تعیین حداقل سن مسؤولیت كیفری، سن مسؤولیت مطلق كیفری یا سن بلوغ كیفری افراد را نیز تعیین و برای محدوده زمانی بین این دو سن واكنش های متفاوتی در قبال اطفال و نوجوانان معارض با قانون در نظر گرفته‌اند.

با عنایت به اهمیت سطوح سنی كودكان معارض با قانون، نظام كنترل بزهكاری كودكان و نوجوانان تحت شرایط خاص صورت می‌گیرد كه در اكثر موارد با نظام كنترل بزرگسالان متفاوت است و علاوه بر پیشگیری از بزهكاری شامل جرایم ارتكابی، نحوه برخورد پلیس و یا ضابطین دادگستری و محاكم و هم چنین نحوه برخورد در اماكن نگهداری، مددكاران و مشاوران نیز می شود.

در این پژوهش همواره تلاش شده است با روش تحلیلی و كتابخانه ای و با استفاده از سایر كتب و قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی به تبیین ضوابط حاكم بر سلب آزادی از اطفال که باید در حالت استثنایی و نادر صورت بگیرد، نقش و جایگاه پلیس یا ضابطان دادگستری، ضوابطی که قاضی باید طبق آن رفتار کند و در چه شرایطی می تواند برای طفل قرار بازداشت موقت صادر کند و در چه شرایطی نیز می تواند طفل را به کانون اصلاح و تربیت بفرستد، پرداخته شود.

نتایج حاصل از این تحقیق به سن مسؤولیت كیفری، نقش پلیس، محرومیت از آزادی پیش از محاكمه، رسیدگی بدون تأخیر، حق اعتراض به بازداشت موقت، اهمیت نقش وکلا و نقش مراكز نگهداری و بازپروری اشاره دارد.

كلید واژه:

طفل

سن مسئولیت كیفری

سلب آزادی

قرار بازداشت موقت‌

كانون اصلاح و تربیت

فهرست مطالب

چكیده

الف- طرح مسأله و موضوع اصلی پژوهش

ب- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و اهداف آن

ج- سؤالات تحقیق

د- فرضیات

ه- روش انجام تحقیق

و- سوابق انجام تحقیق

ز- سازمان دهی مطالب

فصل اول: مفاهیم پایه ای و تبیین معیارهای بین المللی مربوط به سلب آزادی از طفل

مبحث اول: مفاهیم پایه‌ای پژوهش

گفتار اول: طفل

الف- مفهوم لغوی طفل

ب- طفل در اصطلاح حقوقی ایران

ج- طفل یا كودك در اصطلاح كنوانسیون حقوق كودك

گفتار دوم: سن حداقل مسؤولیت كیفری

الف- تعریف سن حداقل مسؤولیت كیفری

ب- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤولیت كیفری درحقوق ایران

ج- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤولیت كیفری در كنوانسیون حقوق كودك و سایر اسناد بین المللی

گفتار سوم: سن مسؤولیت كیفری كامل یا رشد كیفری

الف- تعریف سن رشد كیفری یا مسؤولیت كیفری كامل

ب- ضوابط ناظر بر رشد كیفری درحقوق ایران

ج- ضوابط ناظر بر رشد كیفری در حقوق بین المللی مربوط به دادرسی اطفال

گفتار چهارم: سلب آزادی و انواع آن

الف- سلب آزادی پیش از محاكمه توسط مقامات قضایی

ب- سلب آزادی اداری یا پلیسی

ج- سلب آزادی به عنوان مجازات

گفتار پنجم: حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی

الف- تعریف حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی

ب- حقوق مدنی و سیاسی

ج- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

د- حقوق مخصوص اشخاص محروم از آزادی پیش از محاكمه

مبحث دوم: تبیین ضوابط بین المللی ناظر به سلب آزادی از اطفال

گفتار اول: استثنایی بودن سلب آزادی از اطفال از نظر معیارهای بین المللی

الف- ضرورت اكتفا به كوتاه‌ترین زمان مناسب برای سلب آزادی از طفل و چرایی این ضرورت

ب- ضرورت اجتناب از سلب آزادی پیش از محاكمه جز در موارد كاملا استثنایی

ج- آثار و نتایج استثنایی بودن سلب آزادی از طفل

1- ضرورت تعیین تكلیف فوری وضعیت اطفال محروم از آزادی

2- ضرورت بازنگری مداوم نسبت به امكان آزادی طفل

3- ممنوعیت توقیف و سلب آزادی اجباری به حكم قانون از لحاظ معیارهای بین‌المللی

گفتار دوم: حق اعتراض به سلب آزادی

الف- اعتراض به سلب آزادی در میثاق حقوق مدنی و سیاسی

ب- اعتراض به سلب آزادی در كنوانسیون حقوق كودك

ج- نحوه رسیدگی به اعتراض طفل از لحاظ كنوانسیون مربوطه

گفتار سوم: حق دسترسی به وكیل یا مشاوره حقوقی

‌گفتار چهارم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال و افراد بزرگسال در مراكز سالب آزادی

گفتار پنجم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال متهم از اطفال محكومیت یافته

گفتارششم: ضرورت رفتار مناسب‌، اقدامات تربیتی و ایجاد شرایط بازپروری طفل در جامعه و حفظ كرامت

او

گفتار هفتم: منع از مجازات حبس دایم بدون امکان آزادی مشروط

فصل دوم: چگونگی رعایت ضوابط بین المللی مربوط به سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران

مبحث اول: سلب آزادی اداری یا پیش از محاكمه از اطفال در حقوق ایران

گفتار اول: دستگیری طفل توسط پلیس یا ضابطین دادگستری

الف- در حقوق موجود

ب- در تغییرات نوین قانونگذاری

گفتار دوم: بازداشت موقت طفل و جایگزین های آن

الف- فقدام مقررات لازم برای بازداشت طفل در حقوق كنونی

ب- در تغییرات نوین قانونگذاری

گفتار سوم: حق اعتراض و حق برخورداری طفل از معاضدت حقوقی و سایر معاضدت‌های مناسب

الف- مقررات ناظر بر اعتراض طفل به سلب آزادی پیش از محاكمه در حقوق كنونی و تغییرات نوین

قانونگذاری

ب- حق انتخاب وكیل توسط طفل یا اولیای قانونی او

ج- حق برخورداری از معاضدت حقوقی رایگان یا وكالت تسخیری برای اطفال

گفتار چهارم: مقررات مربوط به تعیین تكلیف اطفال بازداشت شده پیش از محاكمه

الف- مدت زمان مقرر برای بازنگری در ضرورت ادامه بازداشت در حقوق کنونی و تغییرات نوین

قانونگذاری

ب- پیش بینی یا عدم پیش بینی ضرورت تسریع در تعیین پرونده طفل بازداشتی و ضمانت اجراهای

مربوطه

مبحث دوم: ضوابط ناظر بر حقوق اطفال محروم از آزادی در قوانین و مقررات موضوعه ایران

گفتار اول: حقوق اطفال زندانی شده در كانو‌ن‌های اصلاح و تربیت

گفتار دوم: چگونگی رعایت الزام به نگهداری جداگانه و صراحت یا ابهام مقررات مربوطه

گفتار سوم: امكان آزادی پیش از موعد طفل زندانی و مقررات ناظر بر نگهداری اجباری

نتیجه گیری و پیشنهادات 

منابع و مؤاخذ

👇محصولات تصادفی👇

ویژگی ها و مولفه های هوش معنوی در اسلام و رابطه آن با آگاهی از وجود الهی فصل دوم پایان نامه زمانبندی منابع در محاسبات ابری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و چگونگی کاربرد آن در دانشگاه ها دانلود پاورپوینت رنگها پاورپوینت هدف گذاری در سازمان و ارزیابی عملکرد