👈 فروشگاه فایل 👉

ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن

دانلود مقاله ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر زنجان بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن

مشخصات فایل

تعداد صفحات

19

حجم

0/281 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

pdf

توضیحات کامل

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن

(شهر زنجان)

چکیده: 

همه سازمانها، چه دولتی چه خصوصی، برای توسعه و پایداری درعرصه رقابتی امروز، به نوعی سیستم ارزیابی عملکرد اثربخش نیاز دارند که درقالب آن بتوانند کارائی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرآیند و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. سازمان های کارا به جمع آوری و تحلیل داده ها بسنده نمی کنند بلکه از این داده ها برای بهبود سازمان و تحقق رسالت ها و استراتژیهای سازمان استفاده می کنند. به عبارت دیگر، به جای ارزیابی عملکرد به مدیریت عملکرد می پردازند. 

امور مالیاتی استان زنجان که یکی از ارکان اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور می باشد، می بایست با اجرای استراتژی های تدوین شده و ارزیابی عملکرد خود در راستای اهداف تعیین شده، خود را همگام با سایر بخش های سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین همراه با ارتقا سطح انتظارات ذینفعان توسعه دهد. این مقاله به چگونگی استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد امور مالیاتی استان زنجان می پردازد. تحقیق حاضر را می توان از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب ویژگی های موضوع تحقیق و از نظر ویژگی های زمانی، توصیفی پیمایشی، و از نظر گردآوری داده ها از نوع تحقیقات میدانی محسوب کرد. با توجه به استخراج مقادیر شاخص ها مشخص گردید که امور مالیاتی استان زنجان به طور متوازن رشد پیدا نکرده و کارائی عمده استراتژی های فعلی در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی می باشد.

كلید واژه:

ارزیابی عملکرد

مدیریت استراتژیک

کارت امتیازی متوازن

فهرست مطالب

چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه

بیان مساله

اهمیت موضوع

نوع و روش تحقیق

ادبیات تحقیق

ارزیابی عملکرد

انواع مدلهای ارزیابی عملکرد

مدل كارت امتیازی متوازن

تعاریف كارت امتیازی متوازن

تاریخچه كارت امتیازی متوازن

مدل كارت امتیازی متوازن بعنوان مدل اندازه گیری عملکرد استراتژیک

اهمیت كارت امتیازی متوازن

وجوه كارت امتیازی متوازن

مزایا كارت امتیازی متوازن

چشم انداز مالیاتی استان زنجان

نقشه استراتژی مالیاتی استان زنجان

استخراج اهداف عملیاتی مالیاتی استان زنجان

شاخص های عملیاتی

اهداف عملیاتی بر مبنای کارت امتیازی متوازن

تشکیل کارت امتیازی متوازن برای امور مالیاتی استان زنجان

منظر مالى كارت امتیازى متوازن امور مالیاتى شهر زنجان:

منظر مؤدیان كارت امتیازى متوازن امور مالیاتى شهر زنجان:

منظر فرآیندهاى داخلى كارت امتیازى متوازن امور مالیاتى شهر زنجان

منظر رشد و یادگیرى كارت امتیازى متوازن امور مالیاتى شهر زنجان

نتیجه گیری

 منابع

👇محصولات تصادفی👇

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی مکانیک خودرو مبانی نظری وقف در توسعه پایدار اقتصادی بررسی فقهی و عرفی محاربه و ارکان جرم آن پاورپوینت تاریخچه خلیج همیشگی فارس پاورپوینت بودجه های انعطاف پذیر، انحرافات و کنترل مدیریت (همراه با مثالهای تشریحی)